Medlemsmöte

Välkommen på medlemsmöte den 14/3!

2024-03-01

Inbjudan medlemsmöte Lokala Parkinsonföreningen Ängelholm-Båstad

Årets aktiviteter och ordförandefrågan står på agendan.

Dag och tid: torsdagen den 14 mars kl. 14.00.
Lokal: Torgträffen Gasverksgatan 25, 26234 Ängelholm

Meddela gärna planerad närvaro så vi vet hur många som vill fika!

Väl mött!

Minnesanteckningar från medlemsmöte →